Welkom op de website van het internaat van SJKS!

Wanneer binnenkomen op zondag?

Het internaat is op zon- / feestdag voor een schooldag open vanaf 21:00 en u komt het best binnen voor 21:30. Indien later dan 21:30 gelieve dan telefonisch te verwittigen.

Klik hier voor de ‘zondagkaart’

Beste jongeren,Beste ouders,

Van harte welkom op onze site! Het internaat Sint-Jozef-Klein-Seminarie biedt opvang en begeleiding aan 72 jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Leerlingen van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas zijn er welkom. Het is trouwens het enige internaat in de stad en in het Waasland.

Als internaat trachten we een klimaat te scheppen waarin de leerling, wat ook zijn achtergrond is, zich thuis kan voelen en waar je vriend(inn)en kan maken. In ons internaat zijn we met velen maar de groep blijft overzichtelijk. Het internaat biedt naast studiebegeleiding ook ruimte en tijd voor gezonde ontspanning. Daarnaast besteden we ook de nodige tijd en aandacht aan het leren samenleven en samenwerken in een vriendschappelijke sfeer.

Het internaat is dus een plaats waar je studeert en leeft. Zowel de beheerders als de opvoeders willen daarbij helpen in een geest van openheid, wederzijds vertrouwen, luisterbereidheid en respect. We kijken ernaar uit om jullie te mogen ontvangen!

Gentil Poppe & Katrien Smet

beheerders internaat