Onze visie

Internaat SJKS

Onze visie

 • Wij willen kinderen en jongeren een internaat aanbieden waar zij zich thuis voelen. Het internaat wil een omgeving zijn waar de internen zich veilig, geborgen en welkom voelen.
 • “Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels!”. Deze gedachte stellen wij voorop in ons opvoedingsproject. We willen op ons internaat dan ook een sfeer creëren die het positieve beklemtoont en benoemt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat alles mag en kan. Wij streven naar warme duidelijkheid. Wij bieden duidelijke afspraken en redelijke grenzen om te respecteren. Wij werken daaraan in een positieve sfeer waarbij wat goed is ook gezegd wordt en waar kinderen en jongeren de kans krijgen om uit hun fouten te leren en opnieuw te beginnen. In ons team bepalen wij de grenzen vanuit onze visie en we leggen ook uit waarom we afspraken maken.
 • Wij willen, samen met de ouders, onze internen volgens de christelijke waarden begeleiden en opvoeden tot liefdevolle en respectvolle mensen tegenover elkaar en tegenover de wereld. Wij willen jonge mensen bijstaan en begeleiden in hun groei naar volwassenheid en hun persoonlijke ontplooiing. Daarom vinden wij goede omgangsvormen en attitudes, maar ook tafeletiquette, taalgebruik, discipline, hygiëne, milieubewustzijn, huishoudelijke taken en nog zoveel meer erg belangrijk als uiting hiervan. Wij willen helpen om jongeren op te voeden tot verantwoordelijke, bewuste en sociale mensen.
 • Volgens een vast dagschema bieden wij internen een warme maar duidelijke structuur aan. Bij deze structuur horen afspraken en regels, waarvan iedereen op de hoogte is. Zo stellen wij grenzen. Op het naleven daarvan wordt toegekeken door de opvoeders.  Dit is nodig, zowel voor de internen als voor de opvoeders, om iedereen te leren dat afspraken, regels en structuur geen overbodige luxe zijn, maar wel een manier om in groep respectvol met elkaar om te gaan.
 • Wij zijn een internaat waar studie-coaching belangrijk is. Op ons internaat willen we een goede leeromgeving aanbieden. Dit houdt in dat we tijdens de studie-uren een rustige werksfeer nastreven en studie op maat van de intern geven. We volgen de schoolresultaten op via de rapporten, het dagelijkse werk, de inzet van de intern en de (digitale) agenda.  Hiermee hebben we een duidelijker beeld en zetten we de nodige stappen in de coaching. Ook de individuele studietijd wordt hierop gebaseerd.  Ons doel is hulp en ondersteuning bieden aan elke intern zonder het groepsbelang uit het oog te verliezen. Ons internaat staat ook open voor jongeren die specifieke begeleiding nodig hebben voor zover de verwachtingen de draagkracht van het team niet overschrijden.
 • Na het studeren is er tijd en ruimte voor ontspanning. Elke dag heeft de intern de kans om te ontspannen en tot rust te komen, individueel of in groep. Via groepsactiviteiten ontdekken en ontwikkelen internen hun eigen talenten en interesses. Ze bevorderen de samenhorigheid en zorgen op een positieve manier voor een goede groepsgeest. Ze leren elkaar waarderen en rekening houden met ieders mogelijkheden en grenzen. Wij zorgen op woensdag voor een begeleide activiteit (bv. knutselen, sport en spel, film, bowling, quiz, gezelschapsspelen, fietstocht …).
 • Respect is een uiting van waardering en van positieve betrokkenheid bij andere mensen en bij de dingen om je heen.

  1. Respect voor het personeel:  beheerders, opvoeders, poetspersoneel, technisch personeel, keukenpersoneel… 

  2. Respect voor je mede-internen:  Om een heel jaar op een positieve manier en met zo weinig mogelijk conflicten te kunnen samenleven, is respect voor de andere internen en hun  persoonlijk materiaal noodzakelijk.

  3. Respect voor jezelf: Ook al wordt er met velen samengeleefd, iedereen blijft een individu met een eigen persoonlijkheid. Jezelf zijn, je eigen mening onderhouden, groeien in groep maar jezelf blijven kennen en waarderen zijn noodzakelijk.

  4. Respect voor de omgeving die je ter beschikking “krijgt”: de speelplaats, de eetzaal, de gang, de leefruimten, het toilet…  Het is zowel voor internen als voor anderen aangenaam als alles respectvol behandeld en achtergelaten wordt.

 • Het samenleven in groep biedt je de kans om te leren omgaan met anderen en om vriendschappen op te bouwen.
 • Goede communicatie betekent dat iedereen op gepaste wijze zijn mening mag en kan zeggen zolang dat respectvol gebeurt. Beheerders en opvoeders bieden een luisterend oor en staan open voor gesprek.
 • Iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, godsdienst, kennis, gender, geaardheid, achtergrond, … is welkom op ons internaat. Ons internaat wil een weerspiegeling zijn van de mix die de sociale werkelijkheid in onze samenleving inhoudt. Wij willen elk kind kansen geven op een optimale en algemene ontwikkeling. Wij streven naar een kwaliteitsvolle internaatswerking en wij willen samen, in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de ouders, de school en andere partners, zorg dragen voor de opvoeding en de begeleiding van de internen die ons toevertrouwd worden.

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België