Kostprijs internaat

Internaat SJKS

Overzicht kosten

Voorschot

Het internaat vraagt €250,00 voorschot dat binnen een afgesproken termijn na inschrijving in het internaat op onze rekening gestort wordt op rekeningnr. BE82 7330 3258 6168 (BIC: KREDBEBB) op naam van: Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas Internaat, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas met vermelding ‘Inschrijving (naam intern(e)) 2023-2024’.

Dit voorschot wordt verrekend bij definitieve uitschrijving uit het internaat (niet jaarlijks bij einde schooljaar). Bij internen die het volgende schooljaar terug intekenen, wordt het voorschot overgedragen naar volgend schooljaar.

Kortingen

 • Leerlingen basisonderwijs: 5% korting op kamer (€119,70 per maand)
 • 2de kind van hetzelfde gezin op internaat: 5% korting op kamer (€119,70 per maand, cumuleerbaar met BO)
 • Leerlingen die een studiebeurs genieten kunnen op aanvraag volgende kortingen toegestaan worden:
  • 5% korting verkrijgen op kamerhuur voor gezinnen met 3 kinderen ten laste
  • 10% korting verkrijgen op kamerhuur voor gezinnen vanaf 4 kinderen ten laste
  • Door een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan de internaatsdirecteur kan een eventuele korting voor kamerhuur bekomen worden die verrekend wordt eind juni.

Betaling

De betalingswijze gebeurt maandelijks en bij voorkeur via maandelijkse domiciliëring. Het bedrag van € 346,00 zal maandelijks samen met diverse kosten gefactureerd worden tot en met december. Vanaf de maand januari wordt er rekening gehouden met het saldo op de restaurantkaart. De eindafrekening wordt gemaakt in de maand juli. Avondverblijf op niet schooldagen, bv. 31 aug., zondag- en feestdagavonden, enz… wordt de maand nadien verrekend.

Aan de ouders die hun kinderen voor het einde van het schooljaar van het internaat nemen, wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van €252,00 (SO) / 239,40 (BO) (= 2 maanden kamerhuur).

Internaatsgeld

Richtprijs op jaarbasis: € 3560,00 (secundair onderwijs) of € 3497,00 (basisonderwijs) per jaar.

Deze richtprijs omvat:

 • een kamer met verwarming en stromend water
 • verlichting
 • pedagogische begeleiding
 • permanentie tijdens de nacht
 • effectief verbruikte maaltijden (bij aanwezigheid zijn ontbijt en avondmaal verplicht!)
 • mogelijke bijdrage andere kosten (± € 100,00) voor deelname aan activiteiten of diensten die buiten de normale werking van het onderwijsinternaat vallen. Deze kosten zullen via de maandfacturatie verrekend worden, bv. ontspanning, activiteiten, cultuur, …

Deze richtprijs omvat niet:

 • waarborg voor een restaurant- / kamerbadge (€ 5,00) met een extra adm. kost voor de aanmaak vanaf de 2de badge (= waarborg + extra kost (€ 1,00) -> € 6,00)
 • waarborg voor een kamersleutel (€ 10,00)
 • eventuele overnachtingen op niet schooldagen zoals bv. 31 aug., 11 nov., 1 mei, zon- of feestdagavonden, enz… (€ 8,90 voor secundair, € 8,45 voor basisonderwijs, 2de kind op internaat) en andere kosten: vervoer ziekenhuis, huis, medicatie, dokter …
MaandKamerMaaltijdenDiversen
September€ 126,00€ 220,00
Oktober€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen september + 31 aug.
November€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen oktober
December€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen november + ev. 11 nov.
Januari€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen december
Februari€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen januari
Maart€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen februari
April€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen maart
Mei€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen april, paasmaandag
Juni€ 126,00€ 220,00Ev. Zondagen mei, ev. 1 mei, pinkstermaandag
JuliEv. Zondagen juni – afrekening saldo maaltijden, saldo ontspanning en cultuur en waarborgen
 
Belangrijk:

Afwezigheden wegens ziekte, stage en vakantiedagen worden niet in mindering gebracht.

Vanaf januari wordt de maaltijdbijdrage bepaald, rekening houdend met het saldo op de restaurantkaart.

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België