Kostprijs internaat

Internaat SJKS

Overzicht kosten

Inschrijvingsgeld

Het internaat vraagt €250,00 inschrijvingsgeld dat binnen een afgesproken termijn na inschrijving in het internaat op onze rekening gestort wordt op rekeningnr. BE82 7330 3258 6168 (BIC: KREDBEBB) op naam van: Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas Internaat, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas met vermelding ‘Inschrijving (naam intern(e)) 2022-2023’.

Dit inschrijvingsgeld wordt verrekend bij definitieve uitschrijving uit het internaat (niet jaarlijks bij einde schooljaar). Bij internen die het volgende schooljaar terug intekenen, wordt het inschrijvingsgeld overgedragen naar volgend schooljaar.

Kortingen

 

 • Leerlingen basisonderwijs: 5% korting op kamer (€112,25 per maand)
 • 2 kinderen van hetzelfde gezin op internaat: 5% korting op kamer (€112,25 per maand)
 • Leerlingen die een studiebeurs genieten kunnen op aanvraag volgende kortingen toegestaan worden: 
  • 5% korting verkrijgen op kamerhuur voor gezinnen met 3 kinderen ten laste
  • 10% korting verkrijgen op kamerhuur voor gezinnen vanaf 4 kinderen ten laste
  • Door een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan de internaatsbeheerder kan een eventuele korting voor kamerhuur bekomen worden die verrekend wordt eind juni.

Betaling

De betalingswijze gebeurt verplicht via maandelijkse domiciliëring. Het bedrag van €318,15 / €258,15[1] zal maandelijks gefactureerd worden tot en met december. Vanaf de maand januari wordt er rekening gehouden met het saldo op de restaurantkaart. De eindafrekening wordt gemaakt in de maand juli. Verblijf op zondag- en feestdagavonden wordt de maand nadien verrekend.

Aan de ouders die hun kinderen voor het einde van het schooljaar van het internaat nemen, wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van €236,30 / 224,50 (= 2 maanden kamerhuur).

[1] Voor zij die warme middagmalen betalen aan hun eigen school.

Internaatsgeld

Richtprijs: € 3251,50 (secundair onderwijs) of € 3192,50 (basisonderwijs) per jaar.

Deze richtprijs omvat:

 • een kamer met verwarming en stromend water
 • verlichting
 • pedagogische begeleiding
 • permanentie tijdens de nacht
 • effectief verbruikte maaltijden (bij aanwezigheid zijn ontbijt en avondmaal verplicht!)
 • een voorschot van € 70,00 voor ontspanning, activiteiten, cultuur, waarborg voor een restaurant- / kamerbadge (€ 5,00), ev. voor een kamersleutel (€ 5,00) en ev. andere kosten.

Deze richtprijs omvat niet:
eventuele aankomsten op 31 augustus, zon- of feestdagavonden (€ 8,35 voor secundair, € 7,90 voor basisonderwijs), 2e kind op internaat en andere kosten: vervoer ziekenhuis, huis, medicatie, dokter

MaandKamerMaaltijdenDiversen
September€ 118,15€ 200Ontspanning en cultuur: € 70
Oktober€ 118,15€ 200Ev. Zondagen september + 31 augustus
November€ 118,15€ 200Ev. Zondagen oktober
December€ 118,15€ 200Ev. Zondagen november
Januari€ 118,15€ 200Ev. Zondagen december
Februari€ 118,15€ 200Ev. Zondagen januari
Maart€ 118,15€ 200Ev. Zondagen februari
April€ 118,15€ 200Ev. Zondagen maart
Mei€ 118,15€ 200Ev. Zondagen april, paasmaandag
Juni€ 118,15€ 200Ev. Zondagen mei, pinkstermaandag
JuliEv. Zondagen juni – afrekening saldo maaltijden, saldo ontspanning en cultuur en waarborgen
 
Belangrijk:

Afwezigheden wegens ziekte, stage en vakantiedagen worden niet in mindering gebracht.

Aan leerlingen waarvan de middagmalen niet door SJKS bekostigd worden, zal € 60 per maand minder aangerekend worden. Vanaf januari wordt de maaltijdbijdrage bepaald, rekening houdend met het saldo op de restaurantkaart.

Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 31

9100 Sint-Niklaas

België