Inschrijven

U en uw zoon/dochter willen inschrijven op internaat? Dat kan!

Wat dient u hiervoor te ondernemen en mee te brengen?

– U maakt een afspraak met een beheerder

– U brengt de documenten van onze site ingevuld mee (te vinden bij: BELANGRIJKE DOCUMENTEN)

– U brengt de identiteitskaart mee van uw zoon/dochter

– U brengt het inschrijvingsbewijs van de school mee waar uw zoon/dochter is ingeschreven

Op internaat vullen we samen met u het contract in.

U bent pas definitief ingeschreven als u de overeenkomst tot inschrijving (het contract) heeft ondertekend, een kopie van het inschrijvings- of aanmeldingsbewijs van de school heeft afgegeven EN een voorschot van € 250,00 betaald heeft.

Voorschot storten:

Binnen de twee weken na inschrijving in het internaat wordt een voorschot van 250,00 betaald op rekeningnr. BE82 7330 3258 6168 (BIC: KREDBEBB) op Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas Internaat, Collegestraat 31, 9100.

Dit voorschot wordt afgerekend bij definitieve uitschrijving uit het internaat (dus niet jaarlijks bij einde schooljaar).  Bij blijvende internen wordt dit overgedragen naar volgend schooljaar.